[email protected]

085 239 2040

Hoe werkt de pensioenregeling van een uitzendkracht?

Wanneer je aan de slag gaat via een uitzendbureau wil je natuurlijk weten hoe het zit met je pensioen. Heb ik daar als uitzendkracht recht op en hoe gaat het in zijn werk? In dit artikel vertellen we je er meer over.

Pensioenregeling uitzendkracht

Een goede pensioenregeling is één van de belangrijkere arbeidsvoorwaarden wanneer je als werknemer ergens aan de slag gaat. Ook als uitzendkracht is het belangrijk dat je pensioen opbouwt via het uitzendbureau waar je werkt.

Als uitzendkracht van 21 jaar of ouder heb je dan ook recht op de basis pensioenregeling na 26 gewerkte weken. Naast de basis pensioenregeling is er ook een plus pensioenregeling. Hier heb je als uitzendkracht – van 21 jaar of ouder – pas recht op na 78 gewerkte weken. Er is onderscheid te maken tussen de basis pensioenregeling en de plus pensioenregeling. In artikel 31 en bijlage 11 van de NBBU wordt de pensioenregeling voor uitzendkrachten uiteen gezet.

De Basisregeling en Plusregeling

De pensioenregeling bestaat uit een Basisregeling en een Plusregeling. De premie bedraagt voor de Basisregeling 2,6% van het brutouurloon en voor de Plusregeling maximaal 12% van de pensioengrondslag. Van deze premie mag de uitzendonderneming maxiamaal een derde inhouden op het brutouurloon van de uitzendkracht.

Basisregeling artikelen

De basisregeling geldt voor uitzendkrachten die ten minste in 26 weken werkzaam zijn geweest voor één uitzendonderneming, maar niet voldoen aan de vereisten voor deelname aan de Plusregeling, zoals hieronder geformuleerd. Daarnaast geldt de Basisregeling voor uitzendkrachten die 21 jaar of ouder zijn (te rekenen vanaf de eerste van de maand waarin hun 21ste verjaardag valt).

Voor de berekening van de termijn van 26 weken, als bedoeld in lid 1 sub a., wordt iedere week mede in aanmerking genomen waarin daadwerkelijk arbeid is verricht voor dezelfde werkgever. Weken waarin geen arbeid is verricht worden buiten beschouwing gelaten, ongeacht de reden hiervan. Voorts wordt in geval van opvolgend werkgeverschap het relevante arbeidsverleden bij de vorige werkgever in aanmerking genomen voor de berekening van de termijn.

Plusregeling artikelen

De Plusregeling geldt 21 jaar of ouder zijn (te rekenen vanaf de eerste van de maand waarin hun 21ste verjaardag valt); en in meer dan 78 weken werkzaam zijn geweest voor dezelfde uitzendonderneming. Als uitzendkrachten 52 weken deelnemer zijn geweest aan de Basisregeling zonder onderbreking van 52 weken of langer.

Voor de berekening van de termijn van 78 weken als bedoeld in lid 10 sub b., wordt iedere week in aanmerking genomen waarin daadwerkelijk arbeid is verricht voor dezelfde uitzendonderneming. Weken waarin geen arbeid is verricht worden buiten beschouwing gelaten, ongeacht de reden hiervan. Voorts wordt in geval van opvolgend werkgeverschap het relevante arbeidsverleden bij de vorige werkgever in aanmerking genomen voor de berekening van die termijn.

De Pensioengrondslag wordt op uurbasis vastgesteld door het bruto-uurloon van de uitzendkracht te verminderen met de uurfranchise. In de zin van dit artikel wordt onder bruto uurloon verstaan: het loon over de normale gewerkte uren, loon over de onregelmatige uren, de vakantiedagen, buitengewoon verlof, kort verzuim en feestdagen en de vakantiebijslag.

Het fasensysteem NBBU 2020

Vanaf 30 december 2019 zijn er nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor uitzendkrachten in Nederland. De nieuwe cao’s zorgen zijn vereenvoudigd en zorgen voor een gelijk speelveld. Uitzendkrachten krijgen meer werkzekerheid, begeleiding om langer inzetbaar te zijn en een betere rechtspositie.

Meer weten over Inhuren.com?

Wil je meer weten hoe Inhuren.com inspeelt op de toenemende vraag naar uitzendkrachten en de trend digitale uitzendplatforms? Lees hier meer over het uitzendplatform van Inhuren.com.

Stel een (office) job alert in!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Freemium Vacature

Plaats een gratis vacature in ons netwerk! 

Zoek je een collega?

Bekijk de tarieven en mogelijkheden van WorkingHands.nl.

Duurzame Vacatures

Bekijk het groeiend aantal banen en freelance opdrachten in de duurzaamheid op Sustainablejobs.nl.