5 tips om duurzamer te worden in de logistiek

De logistiek en transport leveren helaas een grote bijdrage aan de vervuiling van het milieu. Met vervuilend goederenvervoer en grote distributiecentra lijkt hier geen ontkomen aan. Toch kunnen bedrijven in deze sector door innovatie en nieuwe technologieën een groot deel van de vervuiling van de maatschappij verminderen. En wat helemaal mooi is: duurzaamheid en kostenbesparing gaan bijna altijd hand in hand! Het levert dus ontzettend veel op voor logistieke bedrijven om duurzamer te worden. Maar wat zijn nou de concrete oplossingen om als logistiek bedrijf duurzamer te worden? Wij hebben ons hierin verdiept en de belangrijkste oplossingen op een rijtje gezet.

Neem voor meer informatie over duurzaamheid, of duurzame vacatures, eens een kijkje op Sustainablejobs.nl. Sustainablejobs.nl is de duurzame vacaturebank van Inhuren.com.

Logistiek en transport draaien op energie

Logistiek, transport en distributiecentra zijn onafscheidelijk van elkaar. Uit onderzoek blijkt dat er binnen distributiecentra nog veel valt te winnen op het gebied van energiebesparing. De meeste bedrijven in de logistiek of transport zijn dan ook vaak bang om grote kosten te maken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Tevens draaien bedrijven binnen de logistieke branche vaak op brandstof, verlichting en klimatisering. Verlichting en klimatisering zijn hier veruit de grootste energieverbruikers. De vraag is echter; Hoe kunnen distributiecentra het verbruik van deze twee grote posten reduceren?

1. Verlichting en verwarming aanpassen in logistieke distributiecentra

Momenteel zijn de meeste distributiecentra van TL verlichting voorzien. Doordat er vaak in shifts wordt gewerkt zijn distributiecentra vaak het grootste gedeelte van de dag en nacht verlicht. TL verlichting kan beter worden vervangen door LED verlichting; een efficiëntere manier van verlichten op het gebied van licht en energieverbruik. Verder worden distributiecentra op temperatuur gehouden door middel van verwarming. Helaas gaat er door bijvoorbeeld kieren en ventilatie veel warmte uit een gebouw verloren. Door ervoor te zorgen dat de warmte binnen het gebouw blijft, kan energieverspilling tegen worden gegaan. Het zorgen voor bijvoorbeeld een goede isolatie kan daarvoor de uitkomst bieden.

2. Elektrische voertuigen en een pakketbrievenbus

In deze tijd wordt er meer dan ooit online besteld waardoor er dagelijks enorm veel pakketjes worden bezorgd. Het bezorgen van al deze pakketjes is echter allesbehalve gunstig voor het milieu. De grootste boosdoeners daarbij zijn de op diesel rijdende bestelbusjes. Het introduceren van elektrische voertuigen is een goede oplossing voor het verminderen van de uitstoot. Verder is het zo dat pakketjes momenteel bestaan uit zo’n 50% lucht. Deze worden vervolgens opgevuld met bijvoorbeeld papier of plastic. Een goed alternatief hiervoor is het kleiner verpakken van pakketjes. Zo hoeft er bijna tot geen opvulmateriaal gebruikt te worden en hoeven er ook minder ritten gereden te worden omdat er per rit meer pakjes meegenomen kunnen worden. Als laatste punt is de slimme pakketbrievenbus een mooie duurzame oplossing. Het komt namelijk regelmatig voor dat iemand niet thuis is terwijl er een pakketje wordt bezorgd. Daardoor heeft de bezorger eigenlijk voor niets gereden en moet hij weer een extra ritje maken de volgende dag. Door de slimme brievenbus kan de bezorger het pakketje met een code hierin achterlaten waardoor er minder ritten gereden hoeven te worden.

3. Herbruikbare verpakkingen

Zoals in bovenstaand punt al is besproken, valt er nog veel te winnen op het gebied van verpakkingen. Er wordt vanuit de maatschappij steeds meer waarde gehecht aan het duurzaam verpakken van goederen en producten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verpakkingsafval zoveel mogelijk wordt gereduceerd of zelfs voorkomen? Een goede oplossing is simpelweg het gebruiken van minder materiaal voor verpakkingen. Het is namelijk niet altijd zo dat het gebruiken van veel materiaal per definitie gelijk staat aan hogere kwaliteit of een sterker product. Door de materiaalsamenstelling aan te passen kan er met minder materiaal een sterkere verpakking worden gecreëerd. Verder is het slim om aan herbruikbare verpakkingen te doen. Zo kunnen verpakkingen een tweede leven gegeven worden, maar kan er ook worden gekozen om verzendpakkingen te hergebruiken. Wanneer klanten online iets bestellen, dan ontvangen ze een product in een verpakking die is hergebruikt.

4. Minder vervuilende brandstoffen in de transport

De transportsector is verantwoordelijk voor een buitengewoon grote bijdrage aan milieuvervuiling. Reden te meer om met een duurzame oplossing te komen. Het gebruiken van alternatieve brandstoffen moet al een groot verschil gaan uitmaken. Helaas staat het gebruik van alternatieve brandstoffen in de transportsector nog aardig in de kinderschoenen in Nederland. Dit in tegenstelling tot de rest van Europa. Op dit moment is diesel de meest gebruikte brandstof voor transport over de weg. Wil de transportsector duurzamer worden, dan zal er in plaats daarvan duurzame energie gebruikt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan rijden op CNG, LNG, biodiesel of elektriciteit. Wanneer een vrachtwagen op elektriciteit uit, dan kan de CO2-uitstoot zelfs op 0 uitkomen, een prachtige oplossing dus. Op dit moment is het zo dat deze vrachtwagens alleen nog geschikt zijn voor korte afstanden met veel stops. Vanaf 2020 worden echter ook zwaardere elektrische modellen verwacht die lange afstanden kunnen rijden.

5. Afstemmen van logistieke processen door data te delen

Wanneer bedrijven effectief data delen tussen de verschillende logistieke partijen, kan dit een bijzondere boost opleveren op het gebied van duurzaamheid. Door het delen van data kunnen alle processen tussen verschillende partijen allereerst beter op elkaar worden afgestemd. Als voorbeeld nemen we de vrachtwagens in de transportsector: zonder twijfel de grootste vervuiler van de transportsector. Nu is het zo dat vrachtwagens vaak met een volle lading naar de bestemming rijden, en vervolgens weer met een lege lading terug naar de plek van herkomst rijden. Dit is natuurlijk allesbehalve efficiënt en moet beter kunnen. Wanneer verschillende distributiecentra over elkaars data beschikken, kunnen de processen beter op elkaar afgestemd worden. De vrachtwagen kan dan voor de terugweg ook een volle lading meenemen zodat er niet ‘voor niets’ wordt gereden. De verwachting is dat de totale beladingsgraad van vrachtwagens met zo’n 10% omhoog kan als er effectief data wordt gedeeld tussen verschillende partijen. Een hogere beladingsgraad staat gelijk aan lagere kosten en een duurzamer proces waarbij onder andere CO2 bespaard wordt. Reden genoeg dus om data uit te wisselen!

Voorgestelde content

Stel een (office) job alert in!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Freemium Vacature

Plaats een gratis vacature in ons netwerk! 

Zoek je een collega?

Bekijk de tarieven en mogelijkheden van WorkingHands.nl.

Duurzame Vacatures

Bekijk het groeiend aantal banen en freelance opdrachten in de duurzaamheid op Sustainablejobs.nl.